DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE 615 PERSONEL ALIMI VAR!

 

         Üniversite rektörlükleri gerekli gördüğü boş kadrolar için ve boş pozisyonlara eksikliklerini tamamlamak için, Ne kadar çalışana ihtiyaç duyulduğuna ilişkin listeyi Devlet Personel Başkamlığı’ na iletti.

Devlet Personel Başkanlığı’da gerekli çalışmaları yaparak ilanı verdi. Üniversitelerin bir çok boş kadrosuna toplamda 615 adet sözleşmeli personel, Personel, Memur ve akademik Personel alımı yapılacak. Peki hangi Üniversite, hangi birimlere kaç tane personel alacak bunları ayrıntılarını paylaşalım.

Bu Üniversitelerden dikkat çeken ilanlar:

1.ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 60 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ŞARTLAR VE KADROLAR:

2.ONDOKUZ MAYIS  ÜNİVERSİTESİ 44 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ŞARTLAR VE KADROLAR:

         3.TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 91 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ŞARTLAR VE KADROLAR:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 4.DOKUZ EYLÜL 60 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ŞARTLAR VE KADROLAR:

 5.ANKARA ÜNİVERSİTESİ 100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ŞARTLAR VE KADROLAR:

 6.GAZİ ÜNİVERSİTESİ 103 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ŞARTLAR VE KADROLAR:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Döner Sermaye ve Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 103 adet sözleşmeli personel

Hemşire 77 ,SAĞLIK TEKNİKERİ 10,BİYOLOG 3 ADET,LABORANT 2,DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 2,DİĞER TEKNİK HİZMET OERSONELİ 2,RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1, PSİKOLOG 3,DİYETİSYEN3

 1. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2 Personel 
 2. Bülent Ecevit Üniversitesi 36 Sözleşmeli hemşire Personel 
 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel Alacak
 4. Hitit Üniversitesi 12 Akademik Personel Alacak
 5. Bingöl Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak
 6. Cumhuriyet Üniversitesi 1 Memur Alacak
 7. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
 8. Bülent Ecevit Üniversitesi 15 Akademik Personel Alacak
 9. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak
 10. Sinop Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak
 11. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak
 12. Akdeniz Üniversitesi 15 Akademik Personel Alacak
 13. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak
 14. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak
 15. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak
 16. Bitlis Eren Üniversitesi 2 Akademik Personel Alacak
 17. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak
 18. Hacettepe Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak
 19. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 15 Akademik Personel Alacak
 20. Muş Alparslan Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak
 21. Uşak Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak
 22. Erciyes Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak
 23. Siirt Üniversitesi 18 Akademik Personel Alacak
 24. Atatürk Üniversitesi 32 Akademik Personel Alacak
 25. Gaziantep Üniversitesi 33 Akademik Personel Alacak
 26. Kastamonu Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
 27. Aksaray Üniversitesi 24 Akademik Personel Alacak
 28. Adnan Menderes Üniversitesi 2 Akademik Personel Alacak

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

TÜM BU KADROLAR VE ŞARTLARA UYGUN NİTELİKTEKİ ADAYLAR BAŞVURULARINI İLGİLİ ÜNİVERSİTELERİN REKTÖRLÜKLERİNE YAPABİLİR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir